Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Výroba 4000 C/S - pre ťažobné a pestovateľské firmy

Kompletné riešenie pre ťažobné a pestovateľské firmy. Nová generácia prevádzkou prevereného systému.
Praktickosť

Praktickosť

koniec pracného sčítania a prepisovania

Jednoduchosť

Jednoduchosť

jednoduché a intuitívne ovládanie

Efektivita

Efektivita

súčasť komplexného SW riešenia pre lesníctvo

Ucelený systém pre vedenie lesnej výroby pri práci.
Zaisťuje prehľad nad nákladmi a výnosmi. Evidencia činností, sklady, kubíkovanie, obchod.

Nová technológia - nové možnosti

 • Jedna zdieľaná databáza pre celý podnik vďaka technológii client / server
 • Nezávislosť na trvalom internetovom pripojení
 • Rýchle prevádzkové prehľady - filtre, skupinovanie, pohľady
 • Importy a exporty do Excelu a PDF

Ťažobné a pestovateľské činnosti pod kontrolou

 • Štandardné výrobné, hmotnostné a odvozné doklady
 • Cenníkové kódy
 • Pestovateľský a ťažobný cenník, importy z Excelu
 • Pestovateľské a ťažobné nápočty
 • Sklady dreva
 • Sklad materiálu (sadivo, pletivo, chémia atď.)
 • Import projektov LČR z formátu Excel
 • Bilancovanie projektov
 • Výpočet miezd a odmien
 • Vždy aktuálne mapy: ortofoto, katastrálna mapa, porastova mapa LČR

Práca v teréne

 • Mapy s využitím GPS bez potreby pripojenia k internetu
 • Porastova mapa LČR, lesnícke mapy a hospodárska kniha iných vlastníkov
 • Katastrálne mapy, ortofoto atď.
 • Kubíkovanie - kulatina, teplická metoda, hráně, dříví na stojato
 • Vlastné zákresy: ťažobné / pestovateľské plochy, skládky dreva, hromady klestu apod.

Sklady a kubíkovanie

 • Sklady dreva na P, VM, OM, ES
 • Kulatina, teplická metoda, hráně
 • Sumáre za cenníkový kód, sortiment, zmluvnú územnú jednotku, porast

Obchod

 • Fakturácia z odvozných lístkov, cudzie meny
 • Tvorba prijatých faktúr z výrobných lístkov za dodávateľa
 • Pokladničné doklady
 • Priemerné speňaženie

Previazanosť s účtovníctvom

 • Denník pohybu dreva
 • Denník miezd a odmien
 • Technické jednotky
 • Vydané faktúry

Manažérska nadstavba

 • Prepojenie Výroby na účtovníctvo iných firiem
 • Náklady a výnosy na TJ

Lesné účtovníctvo

 • Pohľadávky, záväzky, banka, účtovný denník, sklady, DPH, majetok, výkazy atď.
 • Manažérske výstupy - náklady a výnosy na TJ

Čo s Výrobou 4000 získate

 • Čas - rýchly prístup k informáciám
 • Prehľad - kvalitné a podrobné výstupy
 • Peniaze - pretože čas a dobrý prehľad sú peniaze
 • Funkčné ucelené riešenie s kvalitnou podporou
 • Jedného dodávateľa pre komplexné riešenie

Riešenie pre ťažobné a pestovateľské firmy

 • Keď chcete viac než systém excelovských tabuliek
 • Systém je plne kompatibilný so systémom LČR

Môžete si sami vybrať, ktoré moduly využijete

 • Zjednodušte si systém
 • Ušetrite za moduly, ktoré nepotrebujete
Máte záujem o vypracovanie ponuky alebo nejaký dotaz?