Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Manažérske vyhodnocovanie

K riadeniu podniku je ideálne dokázať prehľadne zobraziť všetky dostupné informácie. V účtovnom systéme sú obsiahnuté kompletné náklady. Vo výrobnom programe zase uskutočnené množstvo. Spojením týchto dát získate prehľad o nákladoch na technickú jednotku.

Samozrejmosťou je voľba obdobia a jedného alebo viacerých stredísk. Je podporované mnoho účtovných programov a možno teda využiť existujúci účtovný program.

Základné výstupy:

  • Náklady a výnosy podľa účtov
  • Náklady a výnosy podľa stredísk, výkonov a účtov
  • Náklady a výnosy podľa stredísk a výkonov
  • Náklady a výnosy podľa výkonov za mesiac
  • Náklady a výnosy podľa stredísk a výkonov za mesiac
  • Náklady a výnosy podľa výkonov a podvýkonov