Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

KubíK WIN

Kubík WIN je jednoduchý nástroj pre príjem dreva s automatickým kubíkovaním a následnú tvorbu dokladov LA41.

Pre obstaranie dát možno využiť aplikáciu KubíK, ktorá umožňuje pomocou tabletu zadávať príjem a odvoz dreva priamo v lese, vrátane funkcie automatického kubíkovania a následnej tvorby odvozného lístka LA43 a jeho vytlačenie na mobilnej tlačiarni. Špeciálnou funkciou je potom možnosť odfotiť odvážené drevo pre prípadné reklamácie.

K dispozícii je modul do Výroby 4000 alebo samostatný program fungujúci úplne nezávisle.

Hlavné výhody

  • Evidencia ťažby s využitím PSoL
  • Zadávanie jednotlivých kmeňov s automatickým číslovaním a výpočtom objemu kmeňa v m3
  • Rozlíšenie surových kmeňov, guľatiny, žrdí a rovnaného dreva
  • Kontrola vytvorených údajov na číselníky (lesnícke úseky, druhy ťažby, cenníkové kódy, dreviny, sortimenty)
  • Export do LA41 - automatické vytvorenie dokladu
  • Tlačové výstupy - sumáre, výpočet hmotnatostí, kópia dokumentu L10
  • Možnosť kubíkovať priamo v teréne s automatickou synchronizáciou so stolným počítačom