Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

LHE Výroba 4000 C/S - pro obecní a soukromé lesy

Komplexné riešenie pre obecné a súkromné lesy. Nová generácia prevádzky prevereného systému.
Praktickosť

Praktickosť

koniec pracného sčítania a prepisovania

Jednoduchosť

Jednoduchosť

jednoduché a intuitívne ovládanie

Efektivita

Efektivita

súčasť komplexného SW riešenia pre lesníctvo

Ucelený systém pre vedenie lesnej evidencie a výroby.
Spĺňa špecifické požiadavky správcov súkromných a obecných lesov. Doklady LA, sklady, pestovateľské a ťažbové zostavy, bilancia holín, odmeny, fakturácia, atď.

Nová technológia - nové možnosti

 • Jedna zdieľaná databáza pre celý podnik vďaka technológii client / server
 • Nezávislosť na trvalom internetovom pripojení
 • Rýchle prevádzkové prehľady - filtre, skupiny, pohľady
 • Exporty do Excelu a PDF

Lesná výroba pod kontrolou

 • Jedinečné možnosti práce s dátami LHP
 • Štandardné výrobné, hmotnostné a odvozné doklady
 • Sklady dreva, bilancia holín, projekty
 • Výpočet miezd a odmien
 • Vždy aktuálne mapy, dokonalá grafická evidencia
 • Sklady dreva na P, VM, OM, ES

Práca v teréne

 • Mapy s využitím GPS - lesnícke, katastrálne, ortofoto atď.
 • Prehľad ťažbových a pestovateľských zásahov k porastu
 • Bilancia holín, evidencia (ne) zabezpečených kultúr
 • Zber dát - škody zverou, náhodná ťažba, lykožrút
 • Kubíkovanie - guľatina, teplická metóda, rovnane, stojaceho dreva

Bilancovanie LHP

 • Prebierky, tvarové vyvetvovanie, ťažba, zalesnenie
 • Za porast, za výber porastov, za LHC
 • Zobrazenie vykonaných zásahov v mape

Evidencia a administratíva

Obchod

 • Fakturácia z odvozných lístkov, cudzie meny
 • Tvorba prijatých faktúr z výrobných lístkov za dodávateľa
 • Pokladničné doklady
 • Priemerné speňaženie

Previazanosť s účtovníctvom

 • Denník pohybu dreva
 • Denník miezd a odmien
 • Technické jednotky
 • Vydané faktúry

Manažérske nadstavby

 • Prepojenie Výroby na účtovníctvo iných firiem
 • Náklady a výnosy na TJ

Čo s Výrobou 4000 získate

 • Čas - rýchly prístup k informáciám
 • Prehľad - kvalitné a podrobné výstupy
 • Peniaze - pretože čas a dobrý prehľad sú peniaze
 • Funkčné ucelené riešenia s kvalitnou podporou
 • Jedného dodávateľa pre komplexné riešenie

Riešenie pre obecné a súkromné lesy

 • Výroba 4000 rešpektuje špecifiká každej prevádzky
 • Netreba sa prispôsobovať univerzálnym číselníkom a systémom
 • Systém je vhodný pre najväčšie aj pre najmenšie lesné majetky

Môžete si sami vybrať, ktoré moduly využijete

 • Zjednodušte si systém
 • Ušetrite za moduly, ktoré nepotrebujete
Máte záujem o vypracovanie ponuky alebo nejaký dotaz?