Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Lesmajster

jednoduchá evidencia a múdra hospodárska kniha
Praktickosť

Praktickosť

koniec pracného sčítania a prepisovania

Jednoduchosť

Jednoduchosť

jednoduché a intuitívne ovládanie

Efektivita

Efektivita

súčasť komplexného SW riešenia pre lesníctvo

Moderný nástroj pre odborných lesných hospodárov a SSL.
Efektívne vyhľadávanie a vedenie evidencií k porastu a vlastníkovi. Rýchla tvorba dokumentov.
Orientačný cenník aplikácie Lesmajster.

Vlastnícke separáty

 • vlastnícke separáty štandardného typu
 • vlastnícky separát formou funkčnej aplikácie s HK a mapou vlastníka
 • protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníckeho separátu
 • plochové tabuľky - podľa druhu pozemkov, podľa JPRL

Múdra hospodárska kniha

 • tlač PSoL
 • projekty ťažobných a pestovateľských prác
 • sledovanie fyzického veku porastu
 • sledovanie zostávajúcich zásob na porast
 • kontrola plnenia prebierok a prerieďovania porastov

Vlastník

 • priebežné doplňovanie kontaktov na vlastníka
 • história vlastníkov
 • vyhľadanie dát podľa vlastníka (porasty, dokumenty, evidencia)

Evidencia

 • evidencia podkôrnikovej hmoty, náhodných ťažieb
 • bilancia holín
 • evidencia ne/zaistených kultúr
 • fotodokumentácie problémových porastov

Dokumenty

 • tvorba dokumentov, šablón a vytváranie vlastných (hlásenia pre ORP, výzvy, žiadosti, vyjadrenia)
 • plnenie legislatívnych požiadaviek (zákon o lesoch, systém povinnej starostlivosti, EUTR)
 • hromadná tvorba dokumentov pre viacerých vlastníkov zároveň
Máte záujem o vypracovanie ponuky alebo nejaký dotaz?