Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Obecné a súkromné lesy

Komplexné riešenie pre efektívne hospodárenie a perfektný prehľad nad spravovaným lesným majetkom. Prepojenie produktov v PC a tablete maže hranice medzi lesom a kanceláriou. Vyhovie potrebám najmenších i najväčších subjektov.

Štátna správa lesov

Silný nástroj pre špecifické potreby ŠSL. Jednoduchá orientácia v teréne pomocou GPS, rýchla tvorba dokumentov. Možnosť zobrazenia najrôznejších tematických máp v jednom systéme je prínosom pre celé odbory ŽP.

ťažbové a pestovateľské firmy

Komplexné riešenie pre spoločnosti zaisťujúce ťažobné a pestovateľské činnosti na cudzích lesných majetkoch. Jeden systém pre výrobu, obchod a ekonomiku.

Jednoduchý a presný zber dát v teréne

Moderný systém pre prácu s dátami priamo v teréne. Nástroj vhodný pre poľnohospodárov. Rýchla tvorba vlastných grafických zákresov v teréne. Úplne nezávislý na internetovom pripojení.

Prehľad produktov

LHE Výroba 4000 C/S
obecné a súkromné lesy
ikonka počítače
Ucelený systém pre vedenie lesnej evidencie a výroby. Spĺňa špecifické požiadavky správcov súkromných a obecných lesov. Doklady LA, sklady, pestovateľské a ťažobné zostavy, bilancia holín, odmeny, fakturácia atď.
Zistiť viac
Výroba 4000 C/S
ťažbové a pestovateľské spoločnosti
ikonka počítače
Ucelený systém pre vedenie lesnej výroby. Zaisťuje prehľad nad nákladmi a výnosmi. Evidencia činností, sklady, kubíkovanie, obchod.
Zistiť viac
Lesmajster
nástroj pre OLH a ŠSL
ikonka počítače
Moderný nástroj pre odborných lesných hospodárov a ŠSL. Efektívne vyhľadávanie a vedenie evidencií k porastu a vlastníkovi. Rýchla tvorba dokumentov.
Zistiť viac
Lesmajster Mobile
evidencia v teréne
ikonka mobilu
Snímanie a prezeranie evidencie a fotodokumentácie v lese. Táto nadstavba programu Lesmajster urobí z vášho tabletu hotovú mobilnú kanceláriu.
Zistiť viac
Forester GPS Mobile
mapy v teréne
ikonka mobilu
Ľahké a profesionálne vedenie grafické evidencie v teréne. Tvorba vlastných zákres. Súvislé zobrazenie lesníckych a podkladových máp, orientácie s využitím GPS navigácie.
Zistiť viac
Forester Win
mapy v počítači
ikonka počítače
Lesnícky geografický informačný systém pre PC. Synchronizácia zákres s aplikáciou Forester GPS, zobrazenie mapových vrstiev z iných GIS. Zakresľovanie projektov, tlač máp.
Zistiť viac
Kubíkovacia kalkulačka
kubíkovanie v mobile
ikonka mobilu
Jednoduché a rýchle kubíkovanie guľatiny
a dreva nastojato. Tabuľky nechajte doma, stačí váš telefón.
Zistiť viac
KubíK Mobile 2
kubíkovanie v teréne
ikonka mobilu
Kubíkovanie priamo v teréne, sumár, tvorba a tlač odvozného lístka. Metódy: guľatina, SK a kláty, prm, rovnane. Bez potreby tabuliek a ručných výpočtov.
Zistiť viac
Manažérska nadstavba
náklady na TJ
ikonka počítače
Program Manažérska nadstavba umožňuje získať prehľad o nákladoch na technickú jednotku prepojením účtovníctva tretích strán s LHE VÝROBA 4000.
Zistiť viac

Naši zákazníci

Grafická evidencia

Požiadavky na vedenie grafickej evidencie sú na Slovensku v tomto smere v porovnávaní s inými krajinami vysoké a naviac je jej priebežné vedenie povinné. Táto povinnosť nie je zďaleka jediným motívom, vedenie grafickej evidencie je v prvej rade v záujme hospodára. 

Aké sú prínosy vedenia grafickej evidencie a konkrétne jej vedenia elektronicky?