Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Všetky mapy vo Vašom mobile alebo tablete

BEZ INTERNETU!

Volajte na +421 919 085 402 viď Kontakty

Idete po ulici, poli, lese, v ruke držíte tablet a v ňom? ... v ňom vidíte:

 • čí je pozemok, na ktorom stojíte
 • funkciu tohto pozemku podľa územného plánu
 • akú watáž má lampa pred Vami
 • aká inžinierska sieť pod Vami prebieha (alebo prebíja !?)
 • vidíte v ňom (skoro) VŠETKO čo potrebujete, aby ste mohli robiť správne rozhodnutia :)


Naša mobilná aplikácia je dobrá pre:

 • prehliadanie a vyhľadávanie už existujúcich informácií (kataster, územný plán, inžinierske siete, povodňové zóny, porastové lesnícke mapy, pôdne bloky atď.)
 • pre zber dát priamo v teréne (presnosť môžete nechať na GPS senzor, alebo mu môžete pomôcť ručným spresnením - posunutím, na základe napr. ortofotomapy)
 • univerzálnosť ju predurčuje k všestrannému využitiu


PODSTATNÉ je predovšetkým to, že celý obsah a funkčnosť aplikácie funguje aj OFFLINE, čo je práve pri práci v teréne veľká výhoda. 

Nižšie uvádzame príklady obsahu a funkcií, ktoré aplikácia ponúka. 

územní plán

Technické výkresy

 • Územný plán
 • Kanalizácia
 • Vodovod
 • Elektro
 • Plynovod
 • Telekomunikácie

 

půdní bloky LPIS

Tematické mapy

 • pôdne bloky
 • pôdne typy
 • poľovné revíre
 • lesná porastná
 • lesná obrysová
 • ÚSES

 

ortofoto

Podklady

 • ortofoto mapa
 • základná mapa (ZABAGED)
 • historická mapa
 • bez podkladu

 

katastr

Kataster

 • katastrálna mapa
 • mapa bývalého PK
 • definičné body parciel
 • proklik do evidencie KN (pomocou internetu)
 • popisné čísla
 • názvy ulíc

 

Vlastné zákresy

Zákresy se dají uživatelsky nastavit

Lampy - veřejné osvětlení

Lampy ver. osvetlenia

 • lampa - okruh 1
 • lampa - okruh 2
 • lampa - okruh 3
 • rozvádzače 

Mobiliář

Mobiliár

 • lavičky
 • odpadkové koše
 • kvetináče

Zeleň

Zeleň

 • strom listnatý
 • strom ihličnatý
 • ker
 • okrasný záhon
 • trávnik

Grafické poznámky

Grafické poznámky

 • bod
 • línia
 • plocha