Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Rozšiřující moduly pro LHE Výroba 4000 C/S

Statistika

Modul pro automatické vyplnění statistických hlášení:

 • Les 8.01
 • Ceny Les 1.04
 • Ceny Les 2.04
 • Les (Mze) 1.01
 • Les (Mze) 2.01

Modul umožňuje individuální nastavení dle používaných číselných znaků, sortimentů atd. Po prvotním nastavení vyplňuje modul statistická hlášení plně automaticky.


Rybářství

Modul pro evidenci rybářské výroby.


Dotace

Spolehlivé vyplnění formulářů bez práce

 • Program využije k sestavení vašich dotací data z Výroby 4000 (nebo Výroby 3000) a data LHP a vyplní za vás kompletní sadu formulářů pro MZe.

 • S vyplněnými formuláři MZe lze dále pracovat standardním způsobem (export na flash disk, odeslání  emailem, uložení pdf).

 • Není tedy třeba nic vyhledávat nebo vypočítávat ani přepisovat.

Program Lesnické dotace je nástroj pro vyplnění formulářů žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích. Je určen především pro uživatele programu Výroba 3000 a Výroba 4000 C&S. Podklad pro dotaci se vytváří automaticky na základě výrobních dokladů natypovaných v programu Výroba.

Program vyplňuje formuláře přímo v aplikaci MZe "Modul pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích" a vztahuje se tedy na finanční příspěvky poskytované podle hlavy I, II a IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb.:

- ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
- opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů
- obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku

Hlavní rysy

 • program vyplní příslušné formuláře spolehlivě a jen na několik kliknutí
 • formuláře žádostí vyplňuje na základě záznamů natypovaných do výrobních dokladů v programu Výroba
 • spolupracuje s daty LHP
 • po automatickém vyplnění formulářů lze jejich obsah zkontrolovat
 • hlídá skutečný věk porostu
 • hlídá minimální hektarové počty sazenic
 • na základě cílových HS automaticky rozhodne, zda je daná dřevina meliorační nebo základní
 • podchycení schválených výjimek v LHP
 • průvodce pro hromadné vytvoření příloh (např. lesní hospodář který hospodaří na více LHC)
 • export do formátu programu MZe
 • možnost použít tabulku Parcel pro spárování porostu a parcely
 • možnost změnit sazbu příspěvku
 • rychlá instalace a jednoduchá obsluha
 • jednoduchý průvodce pro vytvoření dotace
 • program je určen pro systém Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10