Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Výroba 4000 - nový modul - Súhlas na ťažbu dreva

Určený pre PC verziu

Nový  modul  vám   umožní

Vytvorenie  súhlasov  na  ťažbu

Semafór  stavu  súhlasov

Históriu  vydaných   súhlasov

Automatickú  kontrolu 

           - platnosti                       

          - preťaženosti

Generovanie  aktuálneho   stavu 

           - zostatky  celkom

           - zostatky  po  drevinách

Prepojenie  na  

          - priemerkovací  zápisník  

          - prepojenie  na  LHE  

          - ohlásenie  náhodnej  ťažby

tl_files/itersoft/imagesSK/Novinky/Modul_pic1.jpg

 Jdi zpět