Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Vzdialená správa

TeamViewer QS download-tv.png

 

Pre vzdialenú správu je využitý program TeamViewerQS, pomocou ktorého sa dá pripojiť k akémukoľvek počítaču alebo serveru na svete v niekoľkých sekundách. Umožňuje vzdialené ovládanie počítača spôsobom, ktorý nie je odlišný od fyzickej prítomnosti priamo pri počítači a to aj za bránami firewall. Pri vybraní voľby Vzdialená správa z ponuky programu Výroba 4000 sa TeamViewerQS automaticky spustí. Nie je nutná jeho inštalácia ani oprávnenie správca.

Najvyšší štandard zabezpečenia

TeamViewer je veľmi bezpečné riešenie. Obsahuje plne zabezpečené dátové kanály s výmenou kľúčov s šifrovaním relácie AES (256 bit), ktoré poskytuje rovnaký štandard zabezpečenia, ako protokoly https / SSL.

Prenos súborov

TeamViewer umožňuje integrovaný prenos dát, ktorý umožňuje kopírovanie súborov a priečinkov od aj k vzdialenému partnerovi. Prenos dát prebieha aj za bránami firewall.

Práca za bránami firewall

Hlavným problémom pri používaní softvéru pre vzdialené ovládanie sú brány firewall a blokované porty, a tiež smerovanie NAT lokálnych IP adries. Pri použití programu TeamViewer sa nemusíte starať o brány firewall: TeamViewer vytvorí smerovanie k Vášmu partnerovi za vás.

Optimalizovaný výkon

Bez ohľadu na to, či máte pripojenie LAN alebo vytáčané pripojenie, TeamViewer optimalizuje kvalitu zobrazenia a rýchlosť v závislosti na Vašom pripojenie k sieti.