Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Súťaž o ročnú licenciu Kubíkovacej kalkulačky

Ďakujeme Vám za zapojenie sa do súťaže!

Štatút súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je firma IterSoft SK s.r.o., T. Vansovej 1541/10, 96001 Zvolen, za účelom zviditeľnenia produktov firmy. Facebook nespravuje, nesponzoruje danú súťaž.

Zapojením sa do súťaže dávate spoločnosti Itersoft SK s.r.o. súhlas k použitiu Vašej e-mailovej adresy pre účely zasielania reklamných informácií.

Podmienky súťaže

Pre zaradenie do žrebovania musí súťažiaci spĺňať nasledovné podmienky

1. Vybrať jednu správnu možnosť z troch, v šiestich súťažných otázkach

2. Uviesť meno a priezvisko

3. Uviesť e-mailovú adresu

4. Vek 18. rokov a viac

Termín konania súťaže

Začiatok súťaže - 7.11.2022 - 14:00 hod

Koniec súťaže - 21.11.2022 - 14:00 hod

Žrebovanie a uverejnenie výhercov

Žrebovanie sa uskutoční 22.11.2022 - 14:00 hod. na facebooku IterSoft SK s.r.o.

Mená výhercov budú uverejnené krátko po žrebovaní na facebooku IterSoft SK sr.o.

Ceny a ich odovzdanie

1. Ročná licencia kubíkovacej kalkulačky do telefónu

2. Polročná licencia kubíkovacej kalkulačky do telefónu

3. Štvrťročná licencia kubíkovacej kalkulačky do telefónu

 

Výhercovia budú kontaktovaní cez uvedené mailové adresy, taktiež ceny budú odoslané mailom.


Jdi zpět