Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

KubikMobile2

Verzia nahrádzajúca KubikMobile1

 

Zlepšujúci sa technologický trend v lesnom hospodárstve je viditeľný ako v procese spracovania drevnej hmoty, tak aj vo vývoji softwarových riešení lesnej

hospodárskej evidencie.

Dnes vám ponúkame vylepšenú verziu kubíkovacej aplikácie - KubikMobile2.

Viac informácií o tejto aplikácii ste si mohli prečítať aj v septembrovom čísle časopisu LES a LETOKRUHY.

tl_files/itersoft/imagesSK/Novinky/Clanok_2.jpg

 


Jdi zpět