Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Preškolenie OLH na NLC

Na pôde Národného lesníckeho centra sme prednášali na Preškolení OLH a Príprave na OLH nových uchádzačov.

Jdi zpět