Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Grafická evidencia

Požiadavky na vedenie grafickej evidencie sú na Slovensku tomto smere v porovnávaní s inými krajinami vysoké a naviac je jej priebežne vedenie povinné. Táto povinnosť nie je zďaleka jediným motívom, vedenie grafickej evidencie je v prvej rade v záujme hospodára. 

Prínosmi sú napríklad

  • dobrý prehľad nad hospodarením
  • podklad pre plánovanie projektov činností
  • výstup je podkladom pre tvorbu následujúceho PSL 

Výhody vedenia grafickej evidencie v elektronickej forme

  • zakreslovanie priamo v lese a s GPS
  • doplnenie a dalšie typy zákresov
  • jednoduché zakreslovanie, opravy a úpravy
  • sdielanie zákresou medzi uživateľmi
  • možnosť tisku zákresov s vybranými podkladovými mapami a v rôznej mierke

 
Všetky legislatívne a praktické požiadavky jsou do systému zapracované a vďaka tomu je možné grafickú evidenciu plnohodnotne viesť naozaj priamo v teréně bez potreby prekreslovania tvarou, prefarbovania plôch atď.

Pre vytváranie grafickej evidencie priamo v teréne slúži aplikácia Forester GPS Mobile. Čítať viac. 

Pre vytváranie grafickej evidencie v PC slúži aplikácia Forester WIN. Čítať viac.  

Mapové značky grafickej evidencie ( vyhláška č. 297/2011 Z.z. - Príloha 10) - Stiahnuť tu.