Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Ceník aplikácie Lesmajster

  počet aktualizacií + počet hodín vzdialenej správy za rok
Lesmajster SSL cena licencie 1 aktualizácia
+ 1 hod
1 aktualizácia
+ 4 hod
Forester GPS PRO 799 81 (bez vzd. správy)  
Lesmaister SSL 669 118 181
Lesmaister SSL+GPS 1459 163 218
Lesmajster OLH
Lesmaister OLH + Forester GPS
(varianta úhrady A)
736 74 141
Lesmaister OLH + Forester GPS
(varianta úhrady B*)
366 163 229
Lesmaister OLH + Forester GPS
(varianta úhrady C*)
0 244 311
 
◄ Cena aktualizácie bez servisnej zmluvy: 10% nadobúdacej ceny za každý rok od poslednej aktualizácie
* aktualizácie nie sú povinné okrem variantov úhrad označených hviezdičkou
Cena väčšieho počtu licencií dohodou.
 
Ceny sú uvedené bez DPH v Eur