Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Cenník aplikácií Forester GPS a Forester WIN

Forester GPS 2.6
L I C E N C I A
verze ST verze OLH verze PRO
Mapa katastra nehnuteľností
Hospodárska kniha
Porastová mapa
Ťažbová mapa
Obrysová mapa
Ortofoto
Tvorba vlastných zákresov
Meranie plôch a dľžok
Poloha a zákresy s pomocou GPS
Mapa poľovný revír
Práca s formátom SHP
Počet PSL 1 max. 3 podľa dohody
C E N A 395 635 880
A K T U A L I Z Á C I E      
◄ cena ročnej služby v % z cenníkovej ceny programu 10% 10% 10%
S Y N C H R O N I Z Á C I A  A  Z Á L O H O V A N I E      
◄ cena ročnej služby v % z cenníkovej ceny programu 10% 10% 10%
Množstevné zľavy 3 - 4 lic. 5 - 9 lic. 9 lic. a viacej
20% 25% 30%
Ceny sú uvedené bez DPH, v EUR
Aplikácia je určená pre OS Android

 

výroba

Forester WIN 2.6
L I C E N C I A
verze ST verze OLH verze PRO
Mapa katastra nehnuteľností
Hospodárska kniha
Porastová mapa
Ťažbová mapa
Obrysová mapa
Ortofoto
Mapa poľovný revír
Nastavenie transparentnosti
Tvorba vlastných zákresov
Meranie plôch a dľžok
Práca s formátom SHP
Počet PSL 1 max. 3 podľa dohody
C E N A 395 635 880
Ceny sú uvedené bez DPH, v EUR
Aplikácia je určená pre OS MS Windows