Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Komplexný účtovný systém BCS Forester

BCS logo

logo proma

 
Odborové riešenie pre lesníctvo:

 • dáta lesného hospodárstva so špecifickými požiadavkami na účtovný systém
 • úroveň účtovania na výkony a podvýkony, strediská a úseky
 • náklady a výnosy na technickú jednotku
 • manažérske nástroje pre riadenie a rozhodovanie
 • výkazy a finančná analýza s pomerovými ukazovateľmi
 • možnosť sledovania dlhej histórie údajov pri pestovaní lesa (hľadisko decénia)
 • rozbory nákladov hrubých miezd, spotreby materiálu aj služieb externých dodávateľov s porovnaním k tržbám za ťažbu dreva
 • to všetko nad vysokým komfortom ekonomických modulov (Pohľadávky - Záväzky - Banka - Pokladňa - Účtovný denník - Výkazy - Majetok - Sklady - Zmluvy - Obeh dokumentov ...)

Prepojenie LHE a účtovníctvo:

 • denník pohybu dreva
 • hrubej mzdy
 • vydané faktúry
 • technické jednotky
 • adresár firiem
 • účtovný denník

Náklady na TJ:

 • náklady na ha prerieďovania porastov
 • náklady na ha prebierok
 • náklady na m3 ťažieb
 • náklady podľa výkonov a podvýkonov
 • hospodárenia stredísk a úsekov
 • rozbory a komplexné vyhodnocovanie firmy
 • výkazníctva a finančná analýza
 • manažérska karta (mobilné aplikácie)

Vlastnosti:

 • úspora času pri spracovaní dát vďaka prepojeniu LHE Výroba 3000 a BCS Forester
 • vysoká bezpečnosť dát vďaka vyspelým technológiám "klient-server"
 • komfortné ovládanie s grafickými výstupmi na rôznych typoch výpočtovej techniky (PC, notebooky, tablety)
 • previazanie s kancelárskymi aplikáciami (MS Office) a internetom
 • nastavenie práv užívateľov, monitorovanie zmien
 • možnosť individuálnych úprav do riešenia podľa želania užívateľa garantovaného servisom


diagram účetnictví BCS