Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Forester WIN

geografický informačný systém zameraný na lesnictvo
Praktickosť

Praktickosť

koniec pracného sčítania a prepisovania

Jednoduchosť

Jednoduchosť

jednoduché a intuitívne ovládanie

Efektivita

Efektivita

súčasť komplexného SW riešenia pre lesníctvo

Geografický informačný systém zameraný na lesnictvo.
Ideálne využitie pre majiteľov a správcov lesa, OLH a obce s rozšírenou pôsobnosťou.
Umožňuje načítavať a zobrazovať dáta z GPS prístrojov.
Orientačný cenník aplikácie Forester WIN.

Vedenie grafickej evidencie

 • zakresľovanie a meranie rubov a holín
 • zakresľovanie lapačov, posedov, ...
 • poznámky k zákresom a porastom, zabezpečenie kultúr
 • zobrazenie holín podľa roku vzniku
 • príprava ťažobných projektov a projektov zalesňovania
 • import všetkých zákresov a poznámok z GPS prístroja

Napojenie na výrobný program

 • prehliadanie hospodárskej knihy a lesníckych máp
 • zobrazenie vykonaných zásahov v lesnom poraste
 • automatická aktualizácia mapy podľa dát z Výroby 4000
  • zobrazenie porastov s vykonanou / neprevedenú prebierkou, prerezávaním
  • zobrazenie porastov, kde bola vykonaná ťažba
  • zobrazenie holín, zalesnených napr. bukom, a mnoho ďalších možností

Propojenie na kataster nehnuteľností a PK

 • ortofoto, katastrálna mapa, základná mapa
 • zobrazenie definičných bodov

Praktické využitie

 • zobrazenie kombinácie rôznych máp (napr. ortofoto + porastová mapa)
 • nadviazanie PSL pri prechode decenia
 • zobrazenie kultúr na zabezpečenie v nasledujúcom deceniu
 • jednoduchý tlač mapy podľa výberu
 • pokročilé otázky nad mapou (napr. zobraz porasty nad 120 rokov kde je BO)
 • meranie dĺžok a plôch, zákresy, import a zobrazenie SHAPE File

Ďalšie voľne dostupné mapy

 • typologická mapa
 • mapa ÚSES
 • dopravná mapa
 • hranice poľovných revírov
 • a ďalšie.
Máte záujem o vypracovanie ponuky alebo nejaký dotaz?